Použití paliva E10 v lesní a zahradní technice

Od počátku roku 2024 byl na český trh uvedený benzín E10, který nahrazuje benzín E5 s 5 % biolihu. U mnohých majitelů strojů s benzínovými motory Benzín E10 vznikají obavy, zdali jejich stroje budou s tímto typem paliva schopny bez problému pracovat.

Benzín E10 obsahuje 10 % bioetanolu a 90 % benzínu. Tato biosložka se do benzínu přimíchává z důvodu nižší produkce emisí C02 a také z důvodu nižší spotřeby neobnovitelných zdrojů ropy.

Všeobecně lze říci, že většina malých dvoutaktních nebo čtyřtaktními motory od roku výroby 2000 lze bez omezení provozovat s novým palivem E10. U motorů vyrobených před rokem 2000 může docházet ke snížené životnosti gumových dílů a těsnění, protože tyto motory nebyly na palivo E10 konstruovány.

Benzín E10 je možné používat ve většině těchto motorů, ať už jde o starší stroje s klasickými dvoutaktními motory či novější dvoutaktní motory s předvýplachem, případně čtyřtaktní motory mazané mastnou směsí a nebo klasické čtyřtaktní motory jako jsou Briggs & Stratton, Honda, Kohler, VARI nebo Loncin. Všechny tyto karburátorové stroje jsou konstruovány tak, aby dokázaly pracovat s palivem s příměsí 10 % biolihu. Motory, které jsou vybaveny elektronicky řízeným karburátorem nebo elektronicky řízeným vstřikováním paliva, bez problémů zvládnou obsah biolihu v palivu v rozmezí 25 % až 28 %. Z toho vyplývá, že není zapotřebí mít obavy ohledně funkčnosti strojů s tímto typem paliva.

Pokud si nebudete jisti, jaké palivo můžete použít zrovna pro svůj stroj, tak všechny potřebné informace naleznete v návodu k použití.

Je třeba zmínit, že biolíh obsažený v benzínu je hygroskopický, což znamená, že na sebe váže vzdušnou vlhkost, a právě tato vlastnost může způsobit zvýšenou korozi kovových součástí palivového systému. Je tedy nutné vyhnout se delšímu skladovaní a dbát na informace uvedené v návodu k použití. Změny teplot a vzdušná vlhkost urychlují uvolňovaní těkavých složek benzínu, a vázání vzdušné vlhkosti na líh, což zapříčiní vznik kalů a usazenin, které se začnou hromadit na dně kanystru. Tímto způsobem může dojít až k úplnému oddělení biolihu od benzínu! Protřepání kanystru nebude mít žádný účinek, jelikož již nedojde ke spojení těchto dvou složek. Pokud takové palivo použijeme, může dojít k ucpání drobných otvorů karburátoru a jeho poškození, případně i k zadření motoru, protože toto palivo nebude mít dostatečné mazací schopnosti.

Při skladování paliva dbejte zejména těchto zásad:
 • Neskladujte čerstvé palivo po dobu delší než 1 měsíc
 • Skladujte pouze malé množství benzínu.
 • Skladujte benzín v čisté, schválené a utěsněné nádobě.
 • Skladujte benzín mimo dosah slunečního záření.
 • Skladujte benzín v plné nádobě pro zabránění oxidaci.
 • Doplňte stabilizátor benzínu do čerstvě natankovaného paliva. Stabilizátor paliva neobnoví kvalitu starého paliva

 

Během použití:
 • Používejte benzín, který je méně než 1 měsíc od natankování, nebo palivo ošetřené stabilizátorem benzínu
 • Jakmile ukončujete používání, vždy uzavřete palivový kohout a ponechejte motor běžet, dokud mu nedojde palivo. (pokud motor palivový kohout nemá, odsajte palivo z nádrže a ponechejte motor běžet pokud nevyjede zbytkové palivo z karburátoru)
 • Udržujte vzduchový filtr motoru čistý

 

Před uskladněním na zimu:
 • Vyprázdněte karburátor a palivovou nádrž a prostudujte návod k použití Vašeho motoru pro další informace.
 • Sjednejte si provedení „Zimního údržbového servisu“ u Vašeho servisu
 
Chcete-li se problémů s biosložkami v palivu zbavit, zkuste používat alkylátové benzíny, kterým lze klasický benzín nahradit. Tyto benzíny Aspen neobsahují prakticky žádné škodlivé látky jako benzen, aromatické uhlovodíky nebo olefiny, které mohou být původci vážných zdravotních problémů. Alkylátový benzín zároveň tolik nezanáší zapalovací svíčky a spalovací komoru. Tento benzín lze dlouhodobě skladovat bez dopadů na jeho kvalitu, takže i po delší odstávce svůj motor snadno nastartujete. Je v mnoha ohledech šetrný k životnímu prostředí. Na trhu existují různé typy od různých výrobců. Pro dvoutaktní motory výrobci doporučujeme již namíchanou směs benzínu s olejem, např. Husqvarna XP POWER 2 nebo ASPEN 2. Pro čtyřtaktní motory potom ASPEN 4.